Vähähiilisyys

Kovabetonin on omistautunut vähähiilisyyteen

Kovabetoni on omistautunut vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen jo vuosien ajan. Olemme toteuttaneet lukuisia toimia päästöjemme ja energiankulutuksemme vähentämiseksi systemaattisesti (Lue täältä lisää).

Lisäksi olemme toteuttaneet useita projekteja käyttäen erityisesti vähähiilisiä reseptejä, mikä osoittaa sitoutumisemme ympäristöystävälliseen toimintaan. Vuonna 2022 Kovabetonin päästövähennys oli 400 tCO2, joka vastaa 830 lentoa Eurooppaan.

Vähähiiliset betonielementit
Tarjoamme korkealaatuisia betonielementtejä, jotka ovat luonteeltaan vähähiilisiä ja edistävät kestävää rakentamista. Elementtimme sijoittuvat keskimäärin vähähiilisyysluokituksessa GWP 85 -luokkaan, ja voimme räätälöidä vieläkin alhaisempia vähähiilisyysluokkia projektikohtaisesti.

Läpinäkyvät toimintamallit
Kaikille tuotteillemme on saatavilla verifioidut ympäristöselosteet (EPD), joiden avulla voi tutustua tuotteidemme ympäristövaikutuksiin. Ympäristöselosteissa otetaan huomioon koko toimintamme päästöt, aina raaka-aineiden hankinnasta jätteiden käsittelyyn. Näiden selosteiden avulla on helppo havaita, kuinka vähähiilisiä tuotteemme ovat ja kuinka onnistuneita kehitystoimemme ovat olleet.

Jatkuvaa Kehitystä
Olemme valinneet tietoisesti olla rajoittumatta pelkkään Betoniyhdistyksen GWP-luokitukseen. Tämä johtuu siitä, että luokitus keskittyy vain resepteihin pistokoemaisesti, eikä se ota huomioon tehtaan kokonaisvaltaista energiakulutusta tai hukkaa. Ympäristöselosteiden avulla pyrimme tarkasti selvittämään, missä vaiheissa syntyy päästöjä ja kuinka paljon. Nämä selosteet perustuvat vuoden 2022-2023 dataan, mutta jatkamme edelleen kehitystoimia. Lisätietoja vuoden 2024 kehitystoimista löydät täältä.

20220812 Turku. Suomen Kovabetoni Oy, Kupittaan pysäköintihalli, Turku. Kuva: Vesa-Matti Väärä.
Betonielementeillä on suuri päästösäästöpotentiaali