Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 25.8.2021

1. Rekisteri
Suomen Kovabetoni Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomake

2. Rekisterinpitäjä
Suomen Kovabetoni Oy

Y-tunnus: 0985726-2

Tiemestarinkatu 7, 20360 Turku

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Marjet Mäkinen, marjet.makinen@kovabetoni.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoituksena on Suomen Kovabetoni Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhteystietojen kerääminen yhteydenottoa varten koskien esimerkiksi asiakasyhteydenpitoa, palautteiden käsittelyä, myyntiä ja markkinointia.

6. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka lähettäjä on ilmoittanut sekä yhteydenottolomakkeen viesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyltä itseltään www.kovabetoni.fi-verkkosivujen kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Yhtiön työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suomen Kovabetoni Oy, Tiemestarinkatu 7, 20360 Turku.