Vähähiilistä rakentamista Onnela logistiikkakeskuksessa

Yksi Suomen suurimmista rakennushankkeista

Suomen Kovabetoni oli keskeisessä roolissa Keskon logistiikkakeskus Onnelan rakennushankkeessa, joka on yksi Suomen suurimmista rakennuksista, kattavat 85 000 neliömetriä – vastaten peräti 12 jalkapallokentän pinta-alaa. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa, Kovabetoni toimitti betonielementit hankkeeseen, jotka olivat olennainen osa rakennuksen rakennetta.
Kovabetonin toimittamien elementtien kokonaismäärä oli vaikuttava 12 800 kuutiometriä ja 30 720 tonnia. Tämä kattoi laajan valikoiman betonielementtejä, kuten sokkeleita, seiniä, pilareita, HI-palkkeja ja TT-laattoja. Erityisesti betonirungon elementtien, kuten pilareiden, HI-palkkien ja TT-laattojen, osuus elementeistä oli yli 70 prosenttia.

 

Vähähiilisyys ja CO2-päästöjen vähentäminen

Keskeinen painopiste koko hankkeessa oli vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kaikki Kovabetonin toimittamat elementit valmistettiin vähähiilisesti. Kohteen mittaluokka huomioiden, kyseessä onkin yksi Suomen suurimmista vähähiilisesti toteutetuista betonirunkoisista kohteista, ollen näin uraauurtava. Vähähiiliset betonielementit toteutettiin pääosin kehittämällä kohteen betonireseptiikkaa sekä optimoimalla tuotantoprosessia. Kovabetonin kehittämä betonireseptiikka mahdollisti jopa yli 30 prosentin CO2-päästövähennyksen verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin ja referenssitasoon.

Betonielementtien toimituksissa kiinnitettiin erityistä huomiota koko toimitusketjun ympäristöystävällisyyteen. Kovabetonin runkotuotanto esimerkiksi toimii täysin CO2-neutraalisti lämmityksen osalta, mikä oli yksi merkittävä tekijä alhaisissa päästötasoissa. Lisäksi tehtaan ja työmaan välisen matkan kohtuullinen etäisyys minimoi kuljetusten hiilijalanjäljen. Kaikki kuljetukset suoritettiin ainoastaan EUR6 -normin mukaisella kalustolla, mikä edelleen vähensi ympäristövaikutuksia.

 

Onnistunut toteutus ja vaikutukset

Koko projektin aikana saavutettiin useiden satojen tonnien CO2-päästövähennys
verrattuna perinteiseen betonirakentamiseen. Tämä oli merkittävä saavutus ympäristön
kannalta. Lisäksi Kovabetoni pystyi varmistamaan, että kaikki elementit toimitettiin
sovitussa aikataulussa ja asennusvaihe sujui sujuvasti läpi työmaan kulun. Tämä oli tärkeä
tekijä projektin onnistumisessa. Kovabetoni seurasi tarkkaan koko projektin ajan suunniteltua tuotantotahtia sekä asennuksen etenemistä ja näin varmisti, että tuotanto oli jatkuvasti hyvin edellä sovittua asennusaikaa.
Onnela logistiikkakeskus edustaa sitoutumistamme kestävään rakentamiseen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Tämän vuoksi Kovabetonin kaikille tuoteryhmille löytyykin ympäristöselosteet, mistä tämän voi todentaa verifioidusti.  Suomen Kovabetoni on ylpeä osallisuudestaan tähän merkittävään hankkeeseen, joka asettaa uuden standardin vähähiiliselle betonirakentamiselle Suomessa.

 

Sokkelit / Seinäelementit / Pilarit / Palkit / TT-laatat / Vähähiiliset betonielementit

Kovabetonin pilarien asennus Onnelan logistiikkakeskuksessa