Kovabetoni sai rakennusluvan 3 kerrostalolle Kärsämäkeen

Kärsämäkeen nousee uusia kerrostaloja – Suomen Kovabetoni sai luvan kolmelle rakennukselle

 

Leaf Areenan kaakkoispuolelle Turun Kärsämäkeen asemakaavoitettu
kerrostaloalue alkaa nousta. Turun rakennus- ja lupalautakunta myönsi
viime torstaina kohdetta koskevan rakennusluvan Suomen Kovabetoni
Oy:lle.
Lupa käsittää kolme kerrostaloa ja kaksi ulkovarastoa. Turun valtuuston
tammikuussa 2020 hyväksymässä Hiidenvartin asemakaavassa
puhutaan nelikerroksisista rakennuksista. Asuntoja taloihin sijoittuu 66.
Rakennuslupaan tehtiin viime tingan muutos. Vain toiseen uusista
talousrakennuksista asetetaan viherkatto. Perusteluna on, että tontin
viherkerrointa koskeva vaatimus täyttyy ilmankin. Viherkertoimet ovat
viime aikojen uutuus Turun kaavoituksessa.
– Rakennustyöt käynnistyvät vähitellen. Rakentaminen vie reilun
vuoden verran. Talot tehdään kerralla putkeen, Suomen Kovabetonin
toimitusjohtaja Marjet Mäkinen kertoo.
Talot rakentaa Rakennus Oy Mäkinen. Ne tehdään Turun
vuokrataloyhtiölle TVT Asunnot Oy:lle.

Talot kohoavat Hiidenvartin pienteollisuusalueen naapuriin.
Asemakaavassa puhutaan 6,4 hehtaarin alueesta, josta puolet jää
teollisuudelle ja varastoille. Toiseen puolikkaaseen asemakaavoitetaan
kahdeksan nelikerroksista asuintaloa. Uusista kerrostaloista kuusi
sijoittuu kaarevasti Prykinraiteenpuiston varrelle, kaksi korttelin
sisäosaan. Nyt rakennettavat kolme taloa kuuluvat tulevaan kuuden
talon ryppääseen.
Turku oli alun perin kaavoittamassa paikalle myös kuusikerroksista
pistetaloa, mutta suunnitelma korvautui sittemmin kahdella
nelikerroksisella rakennuksella.
Uusiin kerrostaloihin sijoittuu noin 160 asuntoa ja 200 asukasta.
Asiakkaiden tarvitsemat 140 autopaikkaa osoitetaan katosten alle ja
pihamaalle.
Mäkisen mukaan tavoitteena on toteuttaa jäljelle jäävät viisi kerrostaloa
sen mukaan kun asiakkaita löytyy. Neuvottelut ovat käynnissä.
Vanhan Leafin seudulla on ollut meneillään muutakin
asuinrakentamista. Toimitusjohtaja Mäkinen ei pidä ongelmallisena
sitä, että asuintalojen lähelle jää jäljelle vanha Hiidenvartin
teollisuusalue.
– Teollisuus jää alueen reunalle. Eikä siellä ole mitään raskasta
teollisuutta, hän muistuttaa.
Mäkinen vakuuttaa, että suunnitelmissa on mietitty viihtyisyyttä.
Asunnoista on avautumassa hyviä näkymiä.